Nyhendestrøm
Nye millionar til forsking og innovasjon
(19.05.2016) Forskingsrådet lyser ut over 100 millionar kroner til nye maritime prosjekt. Dette er ei av fleire aktuelle utlysingar for tida. Les meir
Me samlar oss for å peika ut kursen
(18.05.2016) Det nærmar seg strategisamling - og i år samlar me oss i Rosendal 2.-3. juni. Her blir det spennande diskusjonar om aktuelle tema som industri 4.0 og framtidas energimiks, og me skal etablera nye satsingar. Les meir
Tips oss om prosjektidear
(14.05.2016) Har du ein nyskapande ide, men ikkje tid og pengar til å testa den ut? Me skal søka støtte via Innovasjonsrammen. I fjor fekk åtte prosjekt i klynga vår slike midlar. Les meir
Frå møte med næringsministeren i februar i fjor. Frå venstre: Styreleiar i NCE MCT Ingve Sørfonn, dagleg leiar i NCE MCT Hege Økland, næringsminister Monica Mæland og administrerande direktør i NCL Arne Jakobsen.
Regjeringa høyrte på oss i NCE MCT
(13.05.2016) Fleire av satsingane i forslaget til revidert budsjett kan sporast til innspela me har formidla til politikarane. Les meir
The Osterøy car ferry MF Ole Bull will be the HyTEMA target vessel for demonstration of new technologies
Vil utvikla ny teknologi i EU-samarbeid
(11.05.2016) Saman med sju partnarar frå fem land søker NCE Maritime CleanTech om oppstart av EU-prosjekt for å utvikla brenselcellesystem for maritim sektor. Les meir
Marte Jensen og Nils Aadland tok imot Sivaprisen på vegner av alle klyngedeltakarane. Her på scenen med Anita Krohn Traaseth, Solveig Kloppen, Espen Susegg og Kristin Reitan Husebø i Trondheim i dag (Foto: Siva)
Me vann pris for godt innovasjonsmiljø!
(10.05.2016) I dag blei klynga vår kåra til vinnar av Sivaprisen. Juryen trekte særleg fram samarbeidet vårt for å utvikla maritime, miljøvenlege løysingar. Les meir
[ Gå til nyhendearkiv ]
 
 

Aktivitetskalender
30.05.2016:
30.05.2016, 1700-2000:
31.05.2016, 1000-1400:
02.06.2016, 1130 - 03.06.2016, 1300:
09.06.2016, 1000:
21.06.2016 - 23.06.2016:
05.09.2016 - 09.09.2016: