Få siste nytt frå oss:

Følg oss i sosiale media:Bli med oss på Nor-Shipping 2017
(16.01.2017) Styrk profileringa på den leiande internasjonale messa Nor-Shipping i Oslo i mai. Vis fram klima- og miljøvenlege løysingar saman med oss. Meld dykk på innan 27. januar. Les meir
Korleis sikrar de verdiane? Lær med oss!
(12.01.2017) Har bedrifta di eigarskap til verdiane sine? Me får med oss Patentstyret og advoktar frå Kluge til ein svært viktig workshop på Stord 26. januar. Meld deg på. Les meir
Saman er ein mindre aleine
(03.01.2017) - Gjennom slike samarbeid løyser ein konkrete samfunnsutfordringar. Det seier global berekraftsdirektør i DNV GL, Bjørn K. Haugland, i ein ny artikkel om klynga vår. Les meir
Framtidas maritime sektor
(02.01.2017) The Energy Lab ved Universitetet i Bergen har skrive ein god artikkel frå vårt framtidsarrangement med Wärtsilä, Lloyd´s Register og CMR Prototech. Les meir
Ei aktiv klynge i 2016
(19.12.2016) No er det tid for årsoppsummering! Me har samla fleire bilde som samla viser eit hendingsrikt år for klynga vår. Me ser fram til godt samarbeid også i 2017. Les meir
UWS to a city near you?
(16.12.2016) Urban Water Shuttle, our concept for a passenger ferry without harmful emissions to sea and air, has been granted government funds for the realisation of a pilot vessel. Les meir
[ Gå til nyhendearkiv ]
 
 

Aktivitetskalender
24.01.2017, 10.15-15.15:
EU-nettverket Hydrogen2020 inviterer til seminar om årets utlysing i EUs program for utvikling og kommersialisering av hydrogen og brenselcelleteknologi. Ta kontakt med oss om de vil delta.
25.01.2017 - 26.01.2017:
Årleg messe for elevar i ungdomsskular og videregåande skular i Sunnhordland (Stord). Les meir.
26.01.2017:
Me får besøk av både Patentstyret og Kluge Advokatfirma til seminar om immaterielle rettar og avtalar i maritim næring. Meld deg på her. (Stord)
26.01.2017, 08.00-12.30:
Learn about the global status and opportunities in floating offshore wind at Norway's first floating offshore and wind seminar (Oslo)
31.01.2017 - 01.02.2017:
Årleg konferanse. I 2017 er tema "Den nye økonomien" (Trondheim)
07.02.2017 - 08.02.2017:
Årleg konferanse om aktuelle tema i maritim politikk (Haugesund). Les meir.
10.02.2017:
23.03.2017:
Meir informasjon kjem. Innkalling og sakslista blir sendt til medlemmer.
30.03.2017:
Møteplass mellom studentar og dei blå næringane (Bergen).
30.05.2017 - 02.06.2017:
Den internasjonale maritime industrien samlast til messe, konferanse og nettverksbygging (Oslo). Les meir.
08.06.2017 - 09.06.2017:
Strategisamling for deltakarar i NCE MCT. Meir informasjon om program og stad kjem.
30.11.2017 - 01.12.2017:
Vår årlege klyngekonferanse på Solstrand. Hald av datoane. Meir informasjon kjem seinare.