Velfortent sommar for klynga
(01.07.2016) Eit hendingsrikt halvår er unnagjort. Takk til alle deltakarar, samarbeidspartnarar og interessentar. Me har laga ei kort oppsummering. Les meir
Finn ny partnar i Hamburg?
(30.06.2016) Mange i klynga vår skal delta på verdas største maritime messe i Hamburg i september. Innovasjon Norge vil kopla deltakarane med nye samarbeidspartnarar. Les meir
Masterstudent til di bedrift?
(29.06.2016) Samarbeidspartnar GCE Subsea legg til rette for at bedrifter i regionen vår kan ta inn ein masterstudent som kombinerer industristudier med arbeid. Les meir
Ny deltakar i klynga: Apply Leirvik
(21.06.2016) Apply Leirvik er nyaste medlem i klynga. No ser dei nye moglegheiter i samarbeidet vårt, som i alt tel 55 ulike deltakarar. Les meir
Støtte til nye idear om havnæring
(20.06.2016) Me var nyleg med på Forskingsrådets ”idélab”. Det resulterte i at klynga no er med i nytt forprosjekt som får 1 million kroner i støtte. Les meir
Er du ung og lovande?
(17.06.2016) Under 35 år? Arbeider du maritimt på Haugalandet eller i Sunnhordland? Bli med YoungShip Haugesund på sommarkonferanse. Les meir
[ Gå til nyhendearkiv ]
 
 

Aktivitetskalender
15.08.2016 - 18.08.2016:
Den årlege politiske møtestaden for aktørar frå samfunns- og næringsliv. Her blir det debatt og politikkutforming.
Les meir.
24.08.2016, 1300-1500:
Prosjektleiar Trond Moengen møter klyngedeltakarane for å orientera om den nye PILOT-E-støtteordninga.
Meld deg på her.
27.08.2016:
YoungShip Haugesund sin sommarkonferanse med tema "A Breath of Fresh Air". NCE MCT deltar med innlegg.
Les meir.
05.09.2016 - 09.09.2016:
SMM i Hamburg er verdas største maritime messe. NCE MCT stiller med fellesstand på vegner av klyngedeltakarar.
Les meir.
15.09.2016, 0900-1600:
Møtestad for næringslivet i Noreg og Danmark. På konferansen kan du oppdaga nye forretningsmulegheiter og finna nye samarbeidspartnarar.
09.11.2016 - 10.11.2016:
På Ocean Talent Camp får elevar frå 10. klasse og vidaregåande skular møta representantar frå havnæringane. NCE MCT deltar.
Les meir.