Få siste nytt frå oss:

Følg oss i sosiale media:Smartare & grønare klynge
(04.12.2016) Årskonferansen blei ein suksess! Heile 70 klyngedeltakarar var samla til to intensive dagar med innlegg og diskusjonar om smartare og grønare løysingar. Les meir
Skal utvikla framtidas havbruksbåt
(22.11.2016) Klynga vår får over 600 000 kroner frå DOGA til å utvikla framtidas havbruksfartøy. Målet er å finna nye, effektive fartøyskonsept med mindre utslepp. Les meir
Årets viktigaste møteplass i klynga
(13.11.2016) Programmet er klart og me har fått rekordmange påmeldingar til årskonferansen vår 1.-2. desember. Dette blir bra! Les meir
Populær Ocean Talent Camp
(11.11.2016) Ung interesse for maritim næring! Det er konklusjonen etter at over 2000 elevar frå heile Hordaland besøkte oss på Ocean Talent Camp denne veka. Les meir
Big data: kvantitet kan gi kvalitet
(08.11.2016) Potensialet i å utnytta stordata i maritim sektor engasjerer. Det var fullt hus på workshopen me hadde i dag. No blir det arbeida vidare med konkrete prosjekt. Les meir
800 000 kr til nye prosjekt i klynga
(07.11.2016) Me set fart på strategiske utviklingsprosjekt i klynga og søkjer prosjektforslag i tidlegfase som skal definera framtidas smarte og grøne sjøtransport. Les meir
[ Gå til nyhendearkiv ]
 
 

Aktivitetskalender
13.01.2017:
25.01.2017 - 26.01.2017:
Årleg messe for elevar i ungdomsskular og videregåande skular i Sunnhordland (Stord). Les meir.
26.01.2017:
Meir informasjon kjem. Send oss e-post om du allereie no vil melda deg på workshopen (Stord).
31.01.2017 - 01.02.2017:
Årleg konferanse. I 2017 er tema "Den nye økonomien" (Trondheim)
07.02.2017 - 08.02.2017:
Årleg konferanse om aktuelle tema i maritim politikk (Haugesund). Les meir.
23.03.2017:
Meir informasjon kjem. Innkalling og sakslista blir sendt til medlemmer.
30.03.2017:
Møteplass mellom studentar og dei blå næringane (Bergen).
30.05.2017 - 02.06.2017:
Den internasjonale maritime industrien samlast til messe, konferanse og nettverksbygging (Oslo). Les meir.
08.06.2017 - 09.06.2017:
Strategisamling for deltakarar i NCE MCT. Meir informasjon om program og stad kjem.
30.11.2017 - 01.12.2017:
Vår årlege klyngekonferanse på Solstrand. Hald av datoane. Meir informasjon kjem seinare.